Co je benzín E10? Jaké má nevýhody, zvyšuje spotřebu a poškozuje motor?

V České republice se od ledna 2024 zavádí prodej Naturalu 95 s přimíchanou až 10% složkou bioethanolu, označený na pistoli E10, abychom dosáhli cíle snížit emise v dopravě do roku 2030.

0

Co je benzín E10

Natural E10 obsahuje až 10% bio složek. Základem je ethanol a dále ethyl terc butyl ether (ETBE) vyráběný z ethannolu, což je vysokooktanová kyslíkatá složka moderních paliv, která na sebe oproti ethanolu méně váže vzdušnou vlhkost.

 

Co musí udělat řidič aby mohl tankovat E10

Pokud nejde vysloveně o veterána, není třeba dělat nic. Ethanol narušuje u starších vozů plastové a gumové materiály. Většina vozů vyrobených po roce 2005 je na něj však připravena a majitelé vozů nemusí mít obavy. 

Ověřte si, zda váš vůz může tankovat E10 na www.e10info.eu.

Je tředávat pozor na delší stání díky vázání vzdušné vhkosti, např. u veteránů. Těm se doporučuje natankovat plnou nádrž nebo využít palivo E5 s nižším obsahem biosložek, např. Natural 98, které se bude nadále prodávat v původním složením. 

Má E10 nějaké výhody? 

Ano, mimo snížení škodlivosti výfukových plynů (oxidy dusíku NOx, toxické látky, CO2) má motor vyšší výkon díky vyššímu obsahu kyslíku. Ethanol současně narušuje karbonové usazeniny v motoru. 

 

Zvyšuje benzin E10 spotřebu?

Ano, obecně odborníci připouští nepatrné zvýšení spotřeby díky nižší účinnosti spalování z důvodu chudší směsi. Mělo by však jít o nepatrnou změnu, kterou by řidiči neměli zaznamenat. Během krátké zkušenosti jsme vyšší spotřebu zaznamenali, ale s ohledem na zimní počasí jsou zatím měření nedostatčně průkazná. 

 

Je možné míchat benzín E5 a E10?

Obě paliva se mohou bez obav mísit, stejně jako paliva s různým oktanovým číslem, natankováním E5 pouze snížíte obsah biosložek, což ocení např. řidiči, kteří nechtějí pravidelně platit dražší Natural 98.

 

Musí E10 tankovat? 

Všechny čerpací stanice přešly na prodej Naturalu 95 E10, jeho používání se v ČR můžete vyhnout jedině využíváním prémiových paliv např. Naturalu 98 nebo 100, které zůstávají v prodeji s nižším obsahem biosložek E5. Vzhledem k tomu, že v Německu jsou obě verze v prodeji vedle sebe, jde zcela zřejmě opět o nátlak na řidiče.

Upravit
comments powered by Disqus