Kam zmizely zelené emisní kontrolní nálepky z registrační značky auta

Rozhodnutím vlády došlo od roku 2015 ke sloučení významu kontrolních nálepek na registrační značce automobilů. Zrušením zelené známky chce vláda snížit administrativní zátěž STK. 

0

Vozidlo nadále musí projít oběma kontrolami jako před změnou značení, červená známka, prokazující platnost technické kontroly, však plně nahrazuje původní zelenou známku, neboť dochází ke kontrole platnosti emisí na STK.

 

Zelenou kontrolní nálepku emisí nemusí majitel vozidla ani technik měření emisí nebo technik stanice technické kontroly odstraňovat. Známku může odstranit majitel vozidla, Ministerstvo dopravy ji však doporučuje ponechat na místě, aby se řidiči vyhnuli poškození registrační značky. 

Neplatná zelená nálepka není na registrační značce v rozporu s platnými předpisy a proto nemusí být odstraňována, nesmí však být žádným způsobem upravována nebo přelepována, zakázána je i oprava případného poškození místa na značce.

 

Pokud vám nebyla známka odstraněna a přesto ji chcete sejmout, doporučujeme ze zkušenosti mírné ohřátí známky horkým vzduchem a její následné seškrábnutí ostrým řezákem. Při odstraňování však dávejte pozor na poškození reflexní fólie na regostrační značce. 

Patří do rubriky: Motorismus
Upravit
comments powered by Disqus