Jak dát znamení a zastavit přijíždějící vlak v případě nouze

Zastavit rozjetý vlak v případě nouze je velmi náročné, počítejte proto v případě překážky na dráze nebo nesjízdných kolejích s nutností signalizace v dostatečné vzdálenosti a využijte jedno z pravidel. 

0

Pravidla pro signalizaci strojvedoucímu

Většina moderních přejezdů je vybavena zabezpečením, o kterém nemá běžný uživatel tušení a které pomůže zastavit vlak.

  1. Vodivé propojení obou kolejí např. tyčí, řetězem nebo ocelovým lanem. Moderní tratě vybavené autoblokem přestaví nejbližší návěstidlo na Stůj a další předním na výstrahu.
  2. Rozbijte lampu na světelné signalizaci na přejezdu pro řidiče.
  3. Přeražte závoru v krčku, jejich pootočením dojde k varovné signalizaci.
  4. Využijte oficiální návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ kroužením červeným nebo bílým světlem nebo praporkem v horní polovině těla. Uvědomte si nutnou vzdálenost pro brždění mnohatunového kolosu, který pro zastavení potřebuje stovky metrů.
  5. Zvuková návěst například klasonem auta je stanovena na tři krátká zatroubení za sebou opakovaně s krátkými přetávkami.  
Patří do rubriky: Hromadná doprava
Upravit
comments powered by Disqus