Rychlost na dálnici až 150 km/h

Na vybraných úsecích dálnic bude možné zvýšit maximální povolenou rychlost až na 150 km/h. Očekávat zvýšení rychlosti ale můžeme jen na nově postavených úsecích.

 

Řidičák na zkoušku a od 17 let

Pod dohledem mentora je možné řídit už od 17 let. Noví řidiči mají tzv. řidičský průkaz na zkoušku po dobu dvou let. V případě spáchání šestibodového přestupku jim bude řidičák odebrán a musí absolvovat evaluační jízdu a dopravně-psychologickou přednášku. 

Bez dokladů v kapse

Od roku 2024 sebou řidiči nemusí vozit řidičský průkaz a technický průkaz. Současně dochází k rušení velkých technických průkazů, nahradí je rozšířený malý technický průkaz, výměny se budou provádět postupně při změnách. 

 

Zvýšení pokut

Z dvaceti tisíc se zvyšuje pokuta za jízdu pod vlivem návykových látek až na 25 tisíc Kč.

Za odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy bude možné uložit až 75 tisíc Kč

Za překročení rychlosti o 40 km/h v obci (nebo o 50 km/h mimo obec), za jízdu na červenou a vjezd na železniční přejezd přes zákaz bude možné uložit pokutu až 25 tisíc Kč

 

Nový bodový systém

Od ledna 2024 bude platit nový bodový systém se třemi skupinami přestupk za dva, čtyři nebo šest bodlů. Podrobný přehled bodového systému a pokut.

Přestupky za 6 trestných bodů

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec.
 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Odmítnutí zkoušky/vyšetření na přítomnost alkoholu nebo drog.
 • Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby.
 • Jízda v protisměru, couvání nebo otáčení na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.
 • Vjezd na železniční přejezd přes zákaz.
 • Předjíždění vozidla přes zákaz. 
 • Nezastavení vozidla na signál příslušníka policie či jiné osobě k tomu oprávněné.
 • Ohrožení chodce na přechodu.
 • Ohrožení přecházejícího chodce při odbočování nebo otáčení.
 • Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem

Přestupky za 4 trestné body

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec.
 • Nedání přednosti v jízdě.
 • Omezení chodce přecházejícího po přechodu pro chodce. 
 • Řízení bez řidičského oprávnění.
 • Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí. 
 • Jízda se zadrženým řidičským oprávněním.
 • Ohrožení jiného vozidla při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • Jízda bez bezpečnostních pásů nebo ochranné přilby (motocykl).
 • Držení telefonu při jízdě.
 • Nedovolené opuštění místa dopravní nehody.

Přestupky za 2 trestné body

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h.
 • Porušení povinnosti zastavit před přechodem pro chodce.
 • Parkování na místě vyhrazeném pro invalidy.
 • Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti.